100,- Kč za jednotlivý trénink

NEBO

permanentka na 10 vstupů za 800,- Kč (80,-Kč/trénink) nebo permanentka na 20 vstupů za 1.500,- Kč (75,- Kč/trénink)

Upustili jsme od měsíčních či pololetních poplatků, neboť chceme zohlednit, když někdo onemocní nebo z jakéhokoliv důvodu na trénink nemůže. Platíte tak jen za skutečně odtrénované jednotky.